Úterý 4. dubna 16:00 Jarně a vesele

Jednou z hlavních činností spolku Motyčkovic klika jsou akce pro veřejnost pořádané v průběhu školního roku. Jejich hlavním účelem je scházení a potkávání lidí, dětí, rodin, seniorů a všech dalších, kteří se chtějí zastavit a užít si společné chvíle. Z natřískaných seznamů akcí, kterými jsme plnili volný čas dříve, nám postupně zbyly ty, které si děláme pro radost nás i vás, a které mají smysl. A takovými akcemi jsou i happeningy na Libereckých Velikonocích