Grain

Informace o prodejci

Firma GRAIN a.s. vysázela v roce 2015 krajinotvorné sady, celkem 5 ha těchto sadů je osázeno jeřabinou. V roce 2017 bylo vysázeno 10 ha ovocných sadů, kdy převládajícím druhem je slivoň. V roce 2018 došlo k rozšíření výsadby ovocných o dalších 27 ha s převládajícím druhem jabloň a slivoň, dalšími druhy jsou višeň, třešeň a hrušeň. A z tohoto ovoce v Grainu vyrábějí vynikající mošty a povidla, které si můžete nakoupit právě na našem trhu.