Úterý 12. prosince 16:00 Křížaly a sólisté pěveckého oddělení

vystoupení muzikantů ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová