Pondělí 3. dubna 16:00 Podvečer s Jabloňovkou

Pěvecký sbor Karolka je jedním z přípravných sborů ZŠ a ZUŠ  Jabloňová.  Zpívají v něm děti z 3. a 4. tříd, které v současné době zkoušejí odděleně 1 hodinu týdně.  Repertoár tvoří především úpravy lidových a umělých písní, dále pak vánoční skladby, koledy a pastorely. Děti jsou rozdělené do skupin podle typu svého hlasu. Seznamují se postupně se složitějším repertoárem, který již obsahuje i vícehlasé písně.

Sbor kromě zpívání na školních koncertech má i samostatná vystoupení například na vánočních a velikonočních trzích před libereckou radnicí, kam si s chutí přijdou zavzpomínat a zazpívat i někteří páťáci. Na jaře děti jezdí sbírat zkušenosti na soutěžní přehlídky dětských sborů.


Pěvecký sbor Carola je dětský sbor při ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec. Ve variantě Carola I jej jako povinný předmět navštěvují žáci páté třídy a ve variantě Carola II žáci druhého stupně. Ti od školního roku 2022 / 2023  jako povinně volitelný.